Wielkopolska Miss Poznańskiego Prestiżu

Zostań jurorem i wybierz Wielkopolską Miss Poznańskiego Prestiżu 2018! Laureatkę głosowania poznamy na Gali Finałowej konkursu Wielkopolska Miss 22 czerwca! Zasady Głosowania poniżej oraz w regulaminie konkursu www.re9.pl/w6z

★GŁOSOWANIE FACEBOOK★
1. Głosowanie odbywa się za pomocą polubień zdjęć w galerii WIELKOPOLSKA
MISS POZNAŃSKIEGO PRESTIŻU 2018 na fanpage www.facebook.com/poznanskiprestiz.
2. Uczestnik może oddać 1 głos na 1 kandydatkę, przy czym każdy uczestnik głosowania może oddać głos na dowolną ilość kandydatek.
3. Aby głos był uznany za ważny, uczestnik musi polubić fanpage Poznański Prestiż (www.facebook.com/PoznanskiPrestiz).
4. W obliczeniu wyników biorą udział te głosy, które zostaną oddane na kandydatkę do godziny zakończenia konkursu. Głosy, które zostaną oddane po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach.
5. 1 głos na portalu facebook ma wagę 0,5 pkt w ogólnej skali punktowej.
6. Głosowanie zostanie zamknięte w dniu 21 czerwca 2018 o godzinie 23:59. Po tej godzinie głosy nie będą liczne.

★GŁOSOWANIE SMS PREMIUM★
1. Głosowanie odbywa się za pomocą SMS-ów nadesłanych na numer:
a) 71051 – 1 punkt, koszt 1,23 zł z VAT,
b) 72051 – 3 punkty, koszt 2,46 zł z VAT,
c) 73601 – 5 punktów, koszt 3,69 zł z VAT,
d) 74567 – 7 punktów, koszt 4,92 zł z VAT,
c) 76567 – 12 punktów, koszt 7,38 zł z VAT,
d) 79567 – 17 punktów, koszt 11,07 zł z VAT,
e) 91983 – 40 punktów, koszt 23,37 zł z VAT.
2. Głosowanie SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na jeden z numerów podanych w §2 pkt. 2 w treści SMS wpisując WMPP. po kropce wpisując numer wybranej kandydatki. W odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również informację zwrotną odpowiednią do wysłanej treści.
3. Uczestnik może oddać dowolną liczbę głosów, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod jeden z numerów z pkt 1 powoduje ponowne pobranie opłaty zgodnie z podaną przy danym numerze.
4. W obliczeniu wyników biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu BILD PRESS do godziny zakończenia konkursu. Głosy, które wpłyną do sytemu po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach.
5. 1 punkt oddany po przez głosowanie SMS ma wagę 1 pkt w ogólnej skali punktowej.
6. Głosowanie zostanie zamknięte w dniu 21 czerwca 2018 o godzinie 23:59. Po tej godzinie głosy nie będą liczne.

★OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU★
Na wynik głosowania zbierają się punkty według następującego przelicznika (ilość lajków fb x 0,5) + (ilość polubień zdjęcia na instagramie x 0,75) + ilość głosów z głosowania SMS. regulamin konkursu www.re9.pl/w6z