Landowski partnerem prawnym!

Do naszego grona po raz kolejny dołączyła Landowski Kancelaria Adwokacka jako PARTNER PRAWNY ds. konkursu, która będzie odpowiadać za prawidłowy przebieg konkursu oraz reprezentować nas w sprawach dot. naruszeń dóbr osobistych oraz nieuczciwej konkurencji.

Kancelaria inna niż wszystkie. Każdy klient ma czuć się bezpieczenie i pewnie na każdym etapie sprawy, czy to podczas rozpraw, negocjacji czy rozmów z kontrahanetami lub organami, w tym organami ścigania. Wiedza i doświadczenie osób tworzących struktury kancelarii to podstawa i solidny fundament, na którym budują.

Prawnicy, którzy są do Państwa usług to najlepsi specjaliści z wieloletnim doświadczeniem. Pomagali budować biznesy deweloperom, przwoźnikom lotniczym, elektrowniom czy przedsiębiorcom producenckim. Doradzają podmiotom z sektora MLM oraz reprezentujemy w sporach sądowych.

http://www.landowski.com.pl
https://www.facebook.com/landowskikancelaria/
ADRES: ul. Nowogrodzka 48/7, Warszawa