GŁOSOWANIE PÓŁFINAŁ – WYNIKI GŁOSOWANIA SMS

W dniu 12.12.2018 Operatorzy GSM wprowadzili limity kwot na usługi PREMIUM RATE. Jeśli jakaś osoba nie może wysłać SMS PREMIUM powinien skontaktować się bezpośrednio ze swoim Operatorem GSM w celu odblokowania usługi PREMIUM lub podniesienia limitu. Szczegółowe informacje dostępne na stronie limit net.
 
 
ZASADY GŁOSOWANIA poniżej oraz w regulaminie konkursu www.re9.pl/3kb
 
★GŁOSOWANIE FACEBOOK★
1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą portalu FACEBOOK i będzie trwało od 15 kwietnia 2019 r. od godz. 20.00 do 25 kwietnia 2019 r. do godz. 23.59.
2. Głosowanie odbywa się za pomocą polubień zdjęć w galerii WIELKOPOLSKA MISS 2019 – PÓŁFINALISTKI na fanpage www.facebook.com/WielkopolskaMiss.
3. Uczestnik może oddać 1 głos na 1 kandydatkę, przy czym każdy uczestnik głosowania może oddać głos na dowolną ilość kandydatek.
4. Aby głos był uznany za ważny, uczestnik musi polubić fanpage Wielkopolska Miss (www.facebook.com/WielkopolskaMiss).
5. W obliczeniu wyników biorą udział te głosy, które zostaną oddane na kandydatkę do godziny zakończenia konkursu. Głosy, które zostaną oddane po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach.
6. 1 głos na portalu facebook ma wagę 0,5 pkt w ogólnej skali punktowej.
7. Głosowanie zostanie zamknięte w dniu 25 kwietnia 2019 o godzinie 23:59. Po tej godzinie głosy nie będą liczne.
–> Głosy można sprawdzać pod zdjęciem na portalu facebook.
 
★GŁOSOWANIE INSTAGRAM★
1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą aplikacji INSTAGRAM i będzie trwało od 15 kwietnia 2019 r. od godz. 20.00 do 25 kwietnia 2019 r. do godz. 23.59.
2. Głosowanie odbywa się za pomocą polubień zdjęć umieszczonych na koncie Wielkopolska Miss w aplikacji INSTAGRAM (instagram.com/WielkopolskaMiss), które będą oznaczone hashtagami #półfinał #głosowanie #wielkopolskamiss
3. Uczestnik może oddać 1 głos na 1 kandydatkę, przy czym każdy uczestnik głosowania może oddać głos na dowolną ilość kandydatek.
4. Aby głos był uznany za ważny, uczestnik musi polubić konto Wielkopolska Miss (www.instagra.com/WielkopolskaMiss).
5. W obliczeniu wyników biorą udział te głosy, które zostaną oddane na kandydatkę do godziny zakończenia konkursu. Głosy, które zostaną oddane po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach.
6. 1 głos w aplikacji INSTAGRAM ma wagę 0,75 pkt w ogólnej skali punktowej.
7. Głosowanie zostanie zamknięte w dniu 25 kwietnia 2019 o godzinie 23:59. Po tej godzinie głosy nie będą liczne.
–> Głosy można sprawdzać pod zdjęciem w aplikacji instagram.
 
★GŁOSOWANIE SMS PREMIUM★
1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 15 kwietnia 2019 r. od godz. 20.00 do 25 kwietnia 2019 r. do godz. 23.59.
2. Głosowanie odbywa się za pomocą SMS-ów nadesłanych na numer:
a) 71051 – 1 punkt, koszt 1,23 zł z VAT,
b) 72051 – 3 punkty, koszt 2,46 zł z VAT,
c) 73601 – 5 punktów, koszt 3,69 zł z VAT,
d) 74567 – 7 punktów, koszt 4.92 zł z VAT,
e) 76567 – 13 punktów, koszt 7,38 zł z VAT,
f) 79567 – 19 punktów, koszt 11,07 zł z VAT,
g) 91983 – 45 punktów, koszt 23,37 zł z VAT.
3. Głosowanie SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na jeden z numerów podanych w pkt. 2 w treści SMS wpisując PWM19. po kropce wpisując numer wybranej kandydatki. W odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również informację zwrotną odpowiednią do wysłanej treści.
4. Uczestnik może oddać dowolną liczbę głosów, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod jeden z numerów z pkt 1 powoduje ponowne pobranie opłaty zgodnie z podaną przy danym numerze.
5. W obliczeniu wyników biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu BILD PRESS do godziny zakończenia konkursu. Głosy, które wpłyną do sytemu po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach.
6. 1 głos oddany po przez głosowanie SMS ma wagę 1 pkt w ogólnej skali punktowej.
7. Głosowanie zostanie zamknięte w dniu 25 kwietnia 2019 o godzinie 23:59. Po tej godzinie głosy nie będą liczne.
 
★OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU★
Na wynik głosowania zbierają się punkty według następującego przelicznika (ilość lajków fb x 0,5) + (ilość polubień zdjęcia na instagramie x 0,75) + ilość głosów z głosowania SMS.
 
regulamin konkursu www.re9.pl/3kb