GŁOSOWANIE PÓŁFINAŁ – WYNIKI GŁOSOWANIA SMS

W dniu 12.12.2018 Operatorzy GSM wprowadzili limity kwot na usługi PREMIUM RATE. Jeśli jakaś osoba nie może wysłać SMS PREMIUM powinien skontaktować się bezpośrednio ze swoim Operatorem GSM w celu odblokowania usługi PREMIUM lub podniesienia limitu. Szczegółowe informacje dostępne na stronie limit net.
 
ZASADY GŁOSOWANIA poniżej oraz w regulaminie konkursu www.re9.pl/2tw
★ ZOSTAŃ JUROREM WIELKOPOLSKI MISTER! ★
 
Właśnie w tym momencie staruje głosowanie na Wielkopolski Mister Internautów! Tytuł zdobywa jeden z wszystkich finalistów, którego wynik będzie największy. Dodatkowo kandydat otrzymuje awans do TOP8 konkursu w trakcie trwania gali finałowej.
 
★ GŁOSOWANIE FACEBOOK ★
1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą portalu FACEBOOK i będzie trwało od 05 czerwca 2019 r. od godz. 21.00 do 21 czerwca 2019 r. do godz. 23.59.
2. Głosowanie odbywa się za pomocą polubień zdjęć w galerii WIELKOPOLSKI MISTER 2019 – FINALIŚCI na fanpage www.facebook.com/WielkopolskiMister.
3. Uczestnik może oddać 1 głos na 1 kandydata, przy czym każdy uczestnik głosowania może oddać głos na dowolną ilość kandydatów.
4. Aby głos był uznany za ważny, uczestnik musi polubić fanpage Wielkopolski Mister (www.facebook.com/WielkopolskiMister).
5. W obliczeniu wyników biorą udział te głosy, które zostaną oddane na kandydata do godziny zakończenia konkursu. Głosy, które zostaną oddane po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach.
6. 1 głos na portalu facebook ma wagę 0,5 pkt w ogólnej skali punktowej.
7. Głosowanie zostanie zamknięte w dniu 21 czerwca 2019 o godzinie 23:59. Po tej godzinie głosy nie będą liczne.
 
–> Głosy można sprawdzać pod zdjęciem na portalu facebook.
 
★ GŁOSOWANIE INSTAGRAM ★
1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą aplikacji INSTAGRAM i będzie trwało od 05 czerwca 2019 r. od godz. 21.00 do 21 czerwca 2019 r. do godz. 23.59.
2. Głosowanie odbywa się za pomocą polubień zdjęć umieszczonych na koncie Wielkopolski Mister w aplikacji INSTAGRAM (instagram.com/ WielkopolskiMister), które będą oznaczone hashtagami #finał#głosowanie #wielkopolskimister
3. Uczestnik może oddać 1 głos na 1 kandydata, przy czym każdy uczestnik głosowania może oddać głos na dowolną ilość kandydatów.
4. Aby głos był uznany za ważny, uczestnik musi zaobserwować konto Wielkopolski Mister (www.instagra.com/WielkopolskiMister).
5. W obliczeniu wyników biorą udział te głosy, które zostaną oddane na kandydata do godziny zakończenia konkursu. Głosy, które zostaną oddane po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach.
6. 1 głos w aplikacji INSTAGRAM ma wagę 0,75 pkt w ogólnej skali punktowej.
7. Głosowanie zostanie zamknięte w dniu 21 czerwca 2019 o godzinie 23:59. Po tej godzinie głosy nie będą liczne.
 
–> Głosy można sprawdzać pod zdjęciem w aplikacji instagram.
 
★ GŁOSOWANIE SMS PREMIUM ★
1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 05 czerwca 2019 r. od godz. 21:00 do 21 czerwca 2019 r. do godz. 23.59.
2. Głosowanie odbywa się za pomocą SMS-ów nadesłanych na numer:
a) 71051 – 1 punkt, koszt 1,23 zł z VAT,
b) 72051 – 3 punkty, koszt 2,46 zł z VAT,
c) 73601 – 5 punktów, koszt 3,69 zł z VAT,
d) 74567 – 7 punktów, koszt 4.92 zł z VAT,
e) 76567 – 13 punktów, koszt 7,38 zł z VAT,
f) 79567 – 19 punktów, koszt 11,07 zł z VAT,
g) 91983 – 45 punktów, koszt 23,37 zł z VAT.
3. Głosowanie SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na jeden z numerów podanych w pkt. 2 w treści SMS wpisując WMR19. po kropce wpisując numer wybranego kandydata. W odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również informację zwrotną odpowiednią do wysłanej treści.
4. Uczestnik może oddać dowolną liczbę głosów, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod jeden z numerów z pkt 1 powoduje ponowne pobranie opłaty zgodnie z podaną przy danym numerze.
5. W obliczeniu wyników biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu BILD PRESS do godziny zakończenia konkursu. Głosy, które wpłyną do sytemu po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach.
6. Głos oddany po przez głosowanie SMS ma wagę odpowiedniej ilości pkt przypisanej do odpowiedniego numeru opisanego w §2 pkt. 2.
7. Głosowanie zostanie zamknięte w dniu 21 czerwca 2019 o godzinie 23:59. Po tej godzinie głosy nie będą liczne.
 
-> Głosy z SMS można sprawdzać na http://wielkopolskamiss.pl/glosowanie-sms-mister/
 
★ OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU ★
 
Na wynik głosowania zbierają się punkty według następującego przelicznika (ilość lajków fb x 0,5) + (ilość polubień zdjęcia na instagramie x 0,75) + ilość głosów z głosowania SMS.
 
regulamin konkursu www.re9.pl/2tw